Fotoklub Oppidum je sekcija Udruge Oppidum – nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih fotografskih stvaralaca i drugih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u tehničkoj kulturi, a poglavito u području fotografije. Djelatnost Fotokluba Oppidum čine promidžba, razvitak i unapređenje fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, populariziranje i razvitak fotografske kulture, poticanje svih oblika stvaralaštva u području fotografije, te zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova u tom (tim) područjima i od značenja je za razvitak i promicanje fotografske djelatnosti i tehničke kulture.

Ciljevi Fotokluba

Temeljni ciljevi Fotokluba Oppidum jesu:

– zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u fotografskom stvaralaštvu i tehničkoj kulturi, te prava čovjeka na razvitak osobnosti radi učinkovitijeg ostvarivanja potreba i interesa u fotografskom stvaralaštvu i tehničkoj kulturi

– razvitak i promidžba fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, te fotografske kulture

– razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela

– obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži, fotografskom podukom, odgojem i obrazovanjem, te osposobljavanjem i omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina u području fotografije

– populariziranje i promicanje dostignuća i stvaralaca u području fotografije.